All Collections
Dokumentacija
Pravila zaštite privatnosti
Pravila zaštite privatnosti

Ovdje možete saznati koji se podaci obrađuju i zašto, na koji se način upotrebljavaju te koje su mjere za zaštitu osobnih podataka.

Ivan Cubela avatar
Written by Ivan Cubela
Ažurirano prije više od tjedan dana

IMPROVE TECH d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo), Ulica Republike Austrije 36, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 58719514296 obrađuje osobne podatke posjetitelja stranice https://improv3.com/hr/ u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).

 

Zašto obrađujemo osobne podatke?

Osobni podaci ispitanika obrađuju se isključivo u slučaju potrebe i kad za to postoji odgovarajuća zakonska osnova prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka: podatke obrađujemo primarno kroz ugovorni odnos s korisnikom usluge, tipično poslodavcem zaposlenika te u posebnim slučajevima poput marketinške komunikacije putem privole ispitanika ili temeljem legitimnog interesa Društva.

Društvo obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama ugovora s korisnikom usluge i ugovorima koje korisnik usluge ima sa svojim zaposlenicima što može uključivati prikupljanje, upotrebu, otkrivanje i prenošenje osobnih podataka te drugih podataka koje korisnici usluge unesu.

Društvo posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka posjetitelja i korisnika web stranice Društva i svih drugih korisnika naših usluga te se obvezuje tretirati osobne podatke kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Kategorije ispitanika čije osobne podatke obrađujemo

Većina naših obrada odnosi se na podatke osoba koje ispunjavaju naše upitnike, a to su zaposlenici, djelatnici i drugi suradnici poslodavaca odnosno organizacija koje su korisnici naših usluga. 

Također, obrađujemo i podatke djelatnika naših klijenata koji koriste naše usluge kao i podatke prikupljene putem naših web stranica od korisnika koji isprobavaju mogućnosti naše usluge i potencijalnih budućih korisnika.

Kategorije podataka koje obrađujemo 

Osobni podaci koje prikupljamo kao voditelj ili izvršitelj obrade osobnih podataka direktno od ispitanika uključuju podatke o ispitanicima poput imena i prezimena, odjela u kojem rade i te kontakt podataka. 

Podatke o ispitanicima prikupljamo i od njihovih poslodavaca, kako bi mogli pristupiti i koristiti ugovorenu uslugu ili u okviru usluge kako bi ispunili upitnike namijenjene zaposlenicima klijenta. Također, podatke prikupljamo i putem direktne komunikacije s korisnicima, primjerice u okviru ugovorene podrške za naše usluge.

Podatke prikupljamo i putem same usluge odnosno funkcionalnosti platforme na kojoj se usluga zasnovana, primjerice komentare, povratne informacije, informacije o korištenju platforme, tehničke informacije o korištenim informacijskim sustavima, mrežne identifikatore, vrste i profile mrežnih uređaja i internetskih preglednika i slično.

Putem web stranice našeg Društva prikupljamo i tehničke podatke o posjetiteljima naše web stranice potrebne za analizu pristupa i prometa, uključujući mrežne identifikatore poput IO adrese, URL izraze, jedinstvene identifikatore uređaja, preglednika i slično.

 

Upotreba prikupljenih podataka

Podatke od korisnika prikupljamo kako bismo:

  • Provjerili njihov status i pristup uslugama 

  • Kako bismo ispunili obveze iz ugovora sa korisnicima naše usluge 

  • Kontaktirali korisnike oko naših usluga i proizvoda

  • Osigurali podršku našim uslugama i komunicirali izmjene u našoj usluzi te rješavali pitanja, upite ili pritužbe koje korisnici mogu imati oko korištenja naše platforme i usluge.

  • Podatke o korisnicima koristimo i da bismo kvalitetnije upravljali našom platformom, izvještavali korisnike poslodavce o korištenju naše usluge, otkrivali poteškoće i testirali naše nove usluge te za istraživačke i statističke svrhe.

Promotivne poruke, ankete i upitnici

Ukoliko nam date prethodnu suglasnost ili prijavite svoju e mail adresu u web obrazac, obavještavat ćemo vas o pogodnostima, popustima i novostima u našoj ponudi.

U svakom trenutku možete odustati od primanja promotivnih poruka na način da odaberete ponuđenu opciju odjave u primljenoj promotivnoj poruci. U slučaju neuspjele odjave, molimo kontaktirajte našu tehničku službu na adresu: [email protected]

 

Upiti i reklamacije

Kako bismo odgovorili na sve vaše upite ili eventualne reklamacije, trebamo vaše podatke poput imena, prezimena i adrese elektroničke pošte kako bismo vas mogli kontaktirati. 

Ukoliko nam se obratite s vašim upitima podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo kako bismo vam mogli odgovoriti i riješiti vaš problem.

Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se od dana zaprimanja komunikacije sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

 

Primatelji osobnih podataka

Društvo može omogućiti pristup podacima korisnika prikupljenih putem usluge i web stranica u svrhu pružanja naše usluge prema korisniku poslodavcu ispitanika. Također, tako se mogu obrađivati i podaci ispitanika koji koriste naše web stranice u svrhu navedenih marketinških aktivnosti. 

U tu svrhu Društvo koristi alate Hubspot, kako bi promoviralo svoje proizvode i usluge posjetiteljima web stranica Društva i profilima Društva na društvenim mrežama te Intercom kako bi klijentima pružilo odgovarajuću podršku svojih proizvoda i usluga. Također, Društvo koristi alat za slanje mailova SendGrid također kako bi kontaktiralo svoje korisnike i posjetitelje web stranica Društva te profile Društva na društvenim mrežama.

Za obradu i pohranu podataka Društvo koristi Microsoft Azure tehnologiju.

Društvo prikuplja podatke o posjetiteljima naših web stranica koje u svrhu boljeg razumijevanja potreba korisnika, unapređenja proizvoda i usluga te kako bi se korisnicima pružila usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem, korištenjem kolačića (cookies) sa naših web stranica prikupljaju servisi Google Ads i Google Analytics. 

Podaci koje prikuplja ovaj servis uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke potrebne za statističku analizu posjetitelja web stranica. 

Rokovi zadržavanja podataka 

Društvo će zadržavati podatke prikupljene od korisnika u svrhu pružanja naše usluge tijekom trajanja ugovora. Po isteku ugovora, korisnici i ispitanici mogu preuzeti svoje podatke u roku od devedeset dana, nakon čega će se ti podaci izbrisati.

Podatci koje društvo prikuplja putem web stranica, društvenih mreža i drugih komunikacijskih alata u marketinške svrhe, ukoliko su prikupljeni temeljem privole zadržavat će se dvije godine od trenutka kad je ispitanik dao privolu ili ju je posljednji put obnovio, osim ako ispitanik ne zatraži povlačenje privole.

Društvo obrađuje i podatke o potencijalnim zaposlenicima, korisnicima i ispitanicima prikupljenim kroz pružanje svoje usluge. Društvo neće koristiti kontakt podatke ispitanika čiji su poslodavci koristili usluge društva radi kontakta i ponude svojih usluga, ali može kontaktirati zaposlenike poslodavca koji su sudjelovali u pružanju usluge uz uvjet da se u tekstu komunikacije omogući primatelju jasno i jednostavno odustajanje od primanja daljnjih marketinških poruka.

Iznimno od gornjih stavaka društvo će zadržati podatke koje je dužno čuvati temeljem važećih prisilnih propisa isključivo u roku predviđenom u tim propisima nakon čega će podaci biti izbrisani.

Kolačići (cookies) 

Više u upotrebi kolačića saznajte ovdje.

Mjere zaštite osobnih podataka 

Obrade podataka provodimo u skladu s načelima obrade osobnih podataka i načelima informacijske sigurnosti. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno.

Društvo svojim korisnicima, partnerima i njihovim zaposlenicima jamči odgovarajuću razinu sigurnosti obrade podataka. 

Kako bismo osigurali odgovarajuću povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost osobnih podataka temeljem procjene rizika obrade podataka provodimo uz odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere.

Prava ispitanika 

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, primjenjivim propisima domaćeg i europskog zakonodavstva i drugim okolnostima, uvijek možete zatražiti:

• pristup svojim osobnim podacima,

• ispravak svojih osobnih podataka,

• brisanje svojih osobnih podataka,

• ograničenje obrade svojih osobnih podataka

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. 

U RH nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, [email protected].

Kontakt za zaštitu osobnih podataka 

Sukladno važećim zakonskim propisima svaki zahtjev/upit za zaštitu osobnih podataka bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neovlaštenu i nedopuštenu obradu osobnih podataka.


Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

IMPROVE TECH d.o.o 

Ulica Republike Austrije 36, 

10000 Zagreb,

Republika Hrvatska

Kontakt službenika za zaštitu podataka: email: [email protected]


Izmjene i dopune Pravila:

Obavijest o izmjenama i dopunama Pravila biti će pravovremeno objavljena i dostupna na stranicama Društva https://improv3.com/hr/

Ova Pravila primjenjuju se od 1. ožujka 2020.

Did this answer your question?