Glavni cilj pripreme i pokretanja mjerenja angažiranosti zaposlenika je osigurati da svaki zaposlenik ZNA da ima priliku podijeliti svoja iskustva u kompaniji pomoću alata IMPROV3. Stoga razmislite o jednostavnim načinima poticanja određenih zaposlenika na sudjelovanje. 

KAKO: Komunicirajte direktno i otvoreno o tome da je istraživanje o angažiranosti prilika za zaposlenike da izraze svoja stajališta iskreno i povjerljivo, naglašavajući pritom da IMPROV3 platforma osigurava anonimnost svih ispitanika, a rezultati se prikazuju grupno.

ZAŠTO: Informirajte ih o ciljevima ispitivanja angažiranosti i zašto je za kompaniju važan svaki glas zaposlenika. Ne možete krenuti mijenjati loše prakse s kojima niste upoznati ili ih niste osvijestili na razini organizacijskih jedinica i/ili kompanije. Također, većina poboljšanja u organizacijama idejno dolazi od samih zaposlenika. 

Možete podsjetiti zaposlenike na ispunjavanje upitnika no nipošto nemojte ulaziti u diskusije o odgovorima ili sadržaju odgovora pojedinih zaposlenika. Čak i kad zaposlenik sam pristupi takvoj vrsti razgovora pod svaku cijenu izbjegnite razgovor o toj temi jer se kasnije to može negativno odraziti na percepciju povjerljivosti čitavog istraživanja. 

Ako postoje zaposlenici koji nemaju pristup računalu i/ili e-mailu ili pak oni s kojima se komunikacija odvija offline, nemojte ih zaboraviti. Pratite sudjelovanje zaposlenika i podsjetite ih još jednom u razdoblju trajanja istraživanja da se aktivno uključe putem linka i time daju svoj doprinos razvoju i poboljšanjima u kompaniji. 

SAVJET: Jedan od pokazatelja uspješnosti menadžera je visoka stopa odziva na istraživanje angažiranosti zaposlenika unutar organizacijske jedinice. Dodatno, menadžeri koji su jasno i otvoreno komunicirali važnost pristupanja istraživanju angažiranosti zaposlenika imat će veći odziv ispunjenih upitnika u organizacijskoj jedinici kojom rukovode. 

Želimo vam puno uspjeha u prikupljanju feedbacka. Red je na Vama!

Jeste li pronašli odgovor?