Improv3 upitnik su kreirali profesionalci s dugogodišnjim iskustvom u psihologiji i upravljanju ljudskim potencijalima. Faktorskom analizom kreirana je Likertova skala s Cronbachovim koeficijentom pouzdanosti 0.97 (na skali od 0 do 1), 

Iznimno nam je važno da smanjimo mogućnost pojave zamora od anketiranja (eng. survey fatigue), stoga smo optimizirali upitnik i smanjili broj pitanja pa je za njihovo popunjavanje potrebno maksimalno 8 minuta (ovisno o opširnosti odgovora kod otvorenih pitanja ovo vrijeme može varirati).

Kad kliknete na Upitnik, otvorit će vam se popis s kreiranim upitnicima, točnije upitniku pristupate klikom na gumb Kreiraj novi upitnik. 

Kad kliknete Kreiraj novi upitnik pojavit će se kratki vodič koji vas vodi kroz kreiranje upitnika. 

U bilo kojem trenutku možete urediti ime upitnika, pogledati Prikaz (plava strelica) kako izgleda iz perspektive zaposlenika ili Spremiti (zelena strelica) i nastaviti uređivati kad god želite.

Jeste li pronašli odgovor?