Prvi dio Improv3 upitnika sačinjavaju dimenzije i odgovori (zatvorenog tipa) koji su već predefinirani, ali vam je omogućeno i koristiti svoje. U slučaju da želite kreirati svoje dimenzije, unositi odgovore, tog trenutka upitnik postaje vaš korisnički i neće biti uključen u istraživanje te u tom slučaju ne možemo garantirati pouzdanost. U izvješću se rezultati ovih pitanja prikazuju ovako. Zaposlenici odgovore ocjenjuju na skali od 1 (ne slažem se uopće) do 10 (u potpunosti se slažem). U Postavkama se taj raspon može promijeniti ovisno o potrebama. Nakon što ste završili uređivanje prvog dijela, kliknete Sljedeće.

Drugi se dio sastoji od pitanja s ponuđenim odgovorima te potpitanjem s mogućnošću elaboriranja odgovora. Ukoliko ste odabrali dodavati pitanja, s desne strane možete odabrati na koje odgovore se anketiranima pojavljuje potpitanje ili ne pojavljuje (strelica). Nakon što ste završili, kliknete Sljedeće.

Treći se dio sastoji od otvorenih pitanja. To je vrsta pitanja na koja će anketirana osoba moći pisati svoj odgovor. Kad ste završili, kliknete Sljedeće.

U Postavkama za dimenzije, poluotvorena i otvorena pitanja može se izabrati hoće li pitanja biti nasumično raspoređena zaposlenicima prilikom ispunjavanja upitnika, te je li ta vrsta pitanja obavezna za odgovaranje. Zadano će uvijek biti da su dimenzije nasumično raspoređene i obavezne, dok god to korisnik ne promijeni.

*U bilo kojem trenutku možete provjeriti kako upitnik izgleda iz perspektive zaposlenika tako da kliknete na Prikaz.

Jeste li pronašli odgovor?