Nakon što su svi zaposlenici popunili upitnik, ili nakon isteka roka za popunjavanje upitnika, vidjet ćete potpuno izvješće.

Rezultati za dimenzije prikazani su kroz semafor izvješće. Sastoji se od tablice u kojoj se nalaze srednje vrijednosti ocjena (prosjek) po dimenzijama iz upitnika i odjelima koji sačinjavaju organizacijsku strukturu. Rezultati su podijeljeni po semafor metodi:

  • crveno - od 1 do 5.99

  • žuto - od 6 do 7.99

  • zeleno - od 8 do 10

Podaci koji se nalaze iznad tablice su:

  • Odaziv (koliko je zaposlenika popunilo upitnik u odnosu na upisane u organizacijskoj strukturi), 

  • Index - aritmetička sredina (prosjek) svih odgovora ukupno i 

  • Real Feel - izračun artimetičke sredine (prosjeka) prema odjelima (primjer - ako postoje 2 odjela, pri čemu jedan ima 100 zaposlenika, a drugi 10, kod engagement score-a će se zamaskirati rezultati s obzirom na veći broj zaposlenika. Iz tog razloga postoji Real feel koji se računa prema odjelu)

Ako kliknete na neku od ocjena, prikazat će vam se pop-up prozor u kojem ćete vidjeti ocjene pitanja iz dimenzije u odnosu na ukupni rezultat za to isto pitanje.

Ako se ne zadovolji uvjet da postoje najmanje 3 odgovora, odgovori se neće prikazivati zbog zaštite anonimnosti.

Ako želite pregledati izvješće jednog odjela, možete to učiniti na 2 načina:

  • Kliknete na odjel na karti semafora (strelica)

  • Izaberete odjel koji želite vidjeti u padajućem meniju

Voditeljima koji imaju više pododjela se prikazuje heatmap.

U Izvještaju klikom na Export sve rezultate i za dimenzije, i za pitanja s ponuđenim odgovorima i otvorena pitanja dobit ćete u Excel tablici.

Klikom na odaziv, mozete pratiti odaziv po odjelu, koji se automatski ažurira u realnom vremenu.

Jeste li pronašli odgovor?