Nakon što su svi zaposlenici popunili upitnik, ili nakon isteka roka za popunjavanje upitnika, vidjet ćete potpuno izvješće.

Kod otvorenih pitanja u upitniku odgovori su grupirani prema pitanjima do razine odjela, kako bi se zaštitila anonimnost zaposlenika. 

Nadalje ako se ne zadovolji uvjet da postoje najmanje 3 odgovora, odgovori se neće prikazivati, također zbog zaštite anonimnosti.

Ako želite pregledati izvješće jednog odjela, možete to učiniti na 2 načina:

  • Kliknete na odjel na karti semafora (strelica)

  • Izaberete odjel koji želite vidjeti u padajućem meniju

U Izvještaju klikom na Export sve rezultate i za dimenzije, i za pitanja s ponuđenim odgovorima i otvorena pitanja dobit ćete u Excel tablici.

Jeste li pronašli odgovor?