Akcijski plan

Definirajte korake pomoću akcijskog plana za poboljšanje poslovanja

Ivan Cubela avatar
Written by Ivan Cubela
Ažurirano prije više od tjedan dana

Akcijski plan je važan korak, osobito nakon mjerenja angažiranosti, jer pruža uvid u perspektivu i mišljenje zaposlenika, priliku da analizirate aspekte poslovanja Vaše organizacije, smanjite nepotreban gubitak resursa i odredite način na koji možete provesti promjene. Omogućava Vam definiranje i prioritiziranje ciljeva koje želite postići, kada, te na koji način. 

U Improv3 aplikaciji Akcijski plan nalazi se u Izvješću. Nakon odabira jednog od odjela nudi Vam se mogućnost definiranja akcijskog plana za svaku dimenziju. 

Klikom na jednu od dimenzija možete:

  • definirati cilj koji želite postići

  • planirati specifične aktivnosti kojima želite doći do cilja 

  • te odabrati vremenski rok za svaku od planiranih aktivnosti

Kada ostvarite planiranu aktivnost označite kućicu ispred te aktivnosti, čime će se taj dio zasjenčiti, te lako možete pratiti napredak. U bilo kojem trenutku možete urediti ili izbrisati aktivnosti.

Osim voditelja, akcijski plan mogu vidjeti HR (odjel upravljanja ljudskim potencijalima) i nadodjel. Na ovaj način svi se mogu uključiti za što bolju provedbu akcijskog plana.

Did this answer your question?