Komentari

Koristite komentare za bolju komunikaciju i protok informacija

Ivan Cubela avatar
Written by Ivan Cubela
Ažurirano prije više od tjedan dana

Za lakšu komunikaciju prilikom organizacije i provedbe akcijskih planova koristite komentare.

Ako prijeđete mišem preko određene dimenzije vidjet ćete balončić (strelica) na koji kliknete ako želite napisati komentar, pregledati sve komentare ili odgovoriti na postojeće.

U modalu, s lijeve strane, možete vidjeti sve planirane aktivnosti i rok, a s desne komentare.

Ako postoji komentar na nekoj dimenziji lako ćete to prepoznati po ovoj oznaci (strelica).

Na taj način ne morate ulaziti u svaku pojedinačnu dimenziju kako bi provjerili postoji li komentar, nego jednostavno možete pratiti koje dimenzije su komentirane.

Komentare mogu pratiti i pisati admin, HR i voditelj.

Did this answer your question?