Ankete koje šaljete godišnje (jednom, dva ili više puta) pružaju generalni pregled angažiranosti, dok pulse ankete omogućavaju da pratite specifične stavke u kraćem vremenskom periodu, tako da ih možete češće provjeravati, pratiti trendove i reagirati na vrijeme.

Kao primjer može poslužiti situacija s koronavirusom. U Improv3-u smo kreirali kratki upitnik koji se sastojao samo od pitanja s ponuđenim odgovorima i otvorenih pitanja specifično usmjerenih na tu novonastalu situaciju, gdje su povratne informacije zaposlenika bile bitne i nužne za organizaciju i dobrobit zaposlenika.

No pulse mjerenja se koriste i ako želite pratiti promjene i trendove:

  • Nakon ili za vrijeme nekih projekata i promjena unutar organizacije

  • Nakon određenog vremenskog perioda

  • Nakon provođenja akcijskih planova

  • Jednog targetiranog odjela

  • 2-3 dimenzije koje su imale loše rezultate

Jeste li pronašli odgovor?