Kada kliknete Kreiraj novi upitnik automatski će Vam biti dostupan Improv3 upitnik. Podijeljen je na

  • dimenzije,

  • pitanja s ponuđenim odgovorima i

  • otvorena pitanja.

Svaki od dijelova upitnika kao korisnik možete uređivati i prilagođavati potrebama svoje organizacije. Od brisanja postojećih čestica i pitanja, dodavanja novih ili kreiranja u potpunosti novog prilagođenog upitnika.

Kada su u pitanju dimenzije, odnosno pitanja zatvorenog tipa, treba obratiti pažnju prilikom formuliranja čestica. Čestice se ocjenjuju na skali od 1 (ne slažem se uopće) do 10 (u potpunosti se slažem), ili skali koju korisnici sami odrede, no bitno je da čestice imaju pozitivnu konotaciju. Objasnit ću zašto i kako u sljedećim primjerima.

Primjer:

Počet ću s jednostavnijim primjerom

  • Osjećam se odmorno” - pozitivna konotacija gdje slaganje s česticom ukazuje na to da je osoba odmorna

  • Osjećam se umorno” - negativna konotacija gdje se skala od 1-10 okreće jer ocjena 1 označuje pozitivan smjer, te slaganje s česticom ukazuje na umor zaposlenika

A sada malo konkretniji primjer

  • Smatram da su među zaposlenicima dobri međuljudski odnosi” - čestica pozitivne konotacije na skali od 1 (ne slažem se uopće) do 10 (u potpunosti se slažem). U ovom slučaju slaganje s tvrdnjom ukazuje na dobre međuljudske odnose.

  • Smatram da među zaposlenicima nisu dobri međuljudski odnosi” - čestica negativne konotacije. U ovoj situaciji skala od 1-10 se okreće, jer slaganje s tvrdnjom indicira loše međuljudske odnose. To posljedično utječe na cjelokupne rezultate angažiranosti, osobito ako u kreiranom upitniku kombinirate pitanja, odnosno tvrdnje pozitivne i negativne konotacije. Samim time rezultati koje dobijete mjerenjem neće pokazivati pravo stanje, jer nećete moći definirati što visoki/niski rezultat znači. Stoga je bitno obratiti pažnju na konotaciju prilikom kreiranja novih čestica.

Jeste li pronašli odgovor?