Kod zaposlenika koji imaju osjećaj da se njihov glas čuje postoji 4.6 puta veća

vjerojatnost da će se osjećati osnaženo za obavljanje najboljeg posla (Forbes)

Preporuke

Uz samo malo volje, i aktivnog slušanja, mnogo toga možete riješiti. Upravo je to vještina koja bi trebala biti vrlo važna svakom leaderu. Stoga, postavite slušanje svojih zaposlenika na vrh svojih dnevnih prioriteta. Zamka u koju leaderi često upadaju jest nepoznavanje asertivne komunikacije. Zato, aktivno slušajte, ne ubacujte se i ne prekidajte zaposlenika dok dijeli informaciju/mišljenje s vama.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Prije utvrđivanja plana odnosno akcijskih mjera održite sastanke sa timom na kojima ćete razmjeniti ideje kako popraviti dimenzije/čestice na kojima su se pokazali manje dobri rezultati.

Ideje strateške inicijative:

Usporedite rezultate mjerenja angažiranosti zaposlenika prije akcijskih mjera i

poslije, uzmite vremena i analizirajte rezultate po dimenzijama. Odgovorite si na pitanja poput, koje mjere su dale rezultate, koje nisu i zašto? Kontinuirani rad

uvijek daje bolje rezultate.

Jeste li pronašli odgovor?