69% menadžera uopće nije ugodno komunicirati sa zaposlenicima (HR Techologist)

Preporuke

Dobra komunikacija je ključ koji otvara sva vrata.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Odredite timska pravila komunikacije (npr. slušanje dok drugi govore, ne ubacivanje u riječ, poštivanje različitih mišljenja, jasno izražavanje, fokus na temu i sl.)

Ideje strateške inicijative:

Na razini kompanije identificirajte formalne i neformalne kanale komuniciranja te

one najučinkovitije interno promovirajte.

Jeste li pronašli odgovor?