Postoji 51 puta veća vjerojatnost da će biti potpuno angažirani zaposlenici koji

kažu da su im organizacijske vrijednosti „poznate i razumljive“ od zaposlenika

koji odgovore da njihova organizacija nema vrijednosti koje su im poznate i

razumljive. (Harvard Business Review)

Preporuke

Što jasnije komunicirajte o misiji, viziji i očekivanjima. Vizija opisuje neko postignuće ili buduće stanje koje organizacija želi postići. Kako bi svi zaposlenici stremili i radili prema ostvarivanju tog postignuća, važno je da im se jasno komunicira njihova uloga u svemu tome.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Viziju prenesite na način koji je važan ljudima. Želite da ljudi u timu vjeruju viziji i prenesu je drugima. Zato, ispričajte priču, koristite što više komunikacijskih kanala, pričajte o tome u uredu, na prakingu, u liftu. Pokažite uzbuđenje i ponos.

Ideje strateške inicijative:

Kreirajte strateški plan komuniciranja vizije i misije kroz čitavu organizaciju. Svaki

zaposlenik mora znati i razumjeti viziju i misiju te koji je njegov doprinos kompaniji kako bi se što bolje uključio i bio angažiraniji.

Jeste li pronašli odgovor?