86% zaposlenika i voditelja navodi da je nedostatak suradnje ili neučinkovita

komunikacija dovela do grešaka u poslu (Salesforce)

Preporuke

Potaknite suradnju između zaposlenika kako biste ojačali ideju da ste tim u kojem zaposlenici mogu pružiti podršku jedni drugima i zajedno prevladati izazove.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Primjerice, u mentorski program uključite najiskusnije i neiskusne članove tima. Neka predlože što bi mogli jedni od drugih naučiti.

Ideje strateške inicijative:

Kreirajte mentorski sustav, sustav interne razmjene znanja, “think tank“ timova,

grupnog coachinga, networking sesija i sl.

Jeste li pronašli odgovor?