All Collections
Preporuke za akcijski plan
Dajte redovite povratne informacije
Dajte redovite povratne informacije

Motivacija, Komunikacija, Angažiranost, Fleksibilnost, Profesionalni razvoj, Međuljudski odnosi, Nadređeni, Uprava

Ivan Cubela avatar
Written by Ivan Cubela
Ažurirano prije više od tjedan dana

89% HR voditelja se slaže da su kontinuirane povratne informacije ključne za

uspješne ishode (Forbes)

Preporuke

Zaposlenici trebaju redovite povratne informacije (feedback) ako žele uskladiti svoj rad i ponašanje s vašom organizacijskom kulturom kao i očekivanjima. Godišnji razgovor jednostavno nije dovoljan. Trebali biste pohvaliti ponašanje koje odgovara vašim vrijednostima i identificirati područja koja trebaju poboljšanje.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Uključite u plan kontinuirani feedback. Redovit i kvalitetan feedback može pomoći onima koji su dobri u tome što rade da postanu još bolji, a onima koji nisu da

promijene način na koji su dosad radili.

Ideje strateške inicijative:

Razvijte kulturu davanja povratne informacije u cijeloj organizaciji.

Did this answer your question?