All Collections
Preporuke za akcijski plan
Implementirajte gamifikaciju
Implementirajte gamifikaciju

Motivacija, Angažiranost, Fleksibilnost, Profesionalni razvoj, Međuljudski odnosi

Ivan Cubela avatar
Written by Ivan Cubela
Ažurirano prije više od tjedan dana

Istraživanje grupe Aberdeen otkrilo je da organizacije koje provode gamifikaciju

poboljšavaju angažiranost zaposlenika za 48%.

Preporuke

Učinite radne zadatke zabavnijima. Posuđivanjem ideja iz razigranosti računalnih igara te prenošenjem dizajna na druga područja koja nisu igrice, možete povećati

motivaciju i entuzijazam zaposlenika.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Razmislite kako biste radne zadatke mogli učiniti mnogo privlačnijima i zanimljivijima. Primjerice, uvedite Trivia natjecanja, tjedni ili mjesečni događaj, kviz zaposlenika

(pojedinaca ili timova) o vrijednostima vaše tvrtke, s nagradama za pobjednike.

Ideje strateške inicijative:

Implementirajte gamifikacije na način da je top menadžment kompanije uključen i

aktivno igra.

Did this answer your question?