Tvrtke koje postignu rezultat među top 20% kompanija "prepoznavanja najboljih

zaposlenika"' imaju 31% nižu stopu dobrovoljnih odlazaka. (Growth

Engineering)

Preporuke

Nagradite svoje zaposlenike za radnje koje najbolje predstavljaju organizacijsku kulturu koju tražite. Kultura bogata priznanjem također će smanjiti fluktaciju, pružajući vašoj organizacijskoj kulturi dugovječnost.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Nagradite zaposlenike sukladno doprinosu, javno ih pohvalite i pokažite da cijenite njihov doprinos. Nagrade mogu biti financijske ali i nefinancijske prirode (time off, vikend putovanje, dodatni dani g.o. i sl.)

Ideje strateške inicijative:

Utvrdite politike strateškog nagrađivanja

Jeste li pronašli odgovor?