Postavite izazov

Motivacija, Angažiranost, Fleksibilnost, Profesionalni razvoj, Uprava

Ivan Cubela avatar
Written by Ivan Cubela
Ažurirano prije više od tjedan dana

76% milenijalaca misli da su mogućnosti profesionalnog razvoja jedan od

najvažnijih elemenata kulture tvrtke (Execu-Search)

Preporuke

Pružite zaposlenicima izazov i priliku za razvoj. To vašim zaposlenicima daje do znanja da ste uložili u njih, zauzvrat će biti odani vašoj organizacijskoj kulturi.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Postavite izazove vezano uz rješavanje konkretnih problema u kompaniji. Svi zaposlenici neka zapišu ideje kako bi riješili problem, a onda napravite meeting na

koje će svi challengirati te ideje.

Ideje strateške inicijative:

Na razini kompanije nagrađujte najbolje ideje, javno pohvaljujte i promovirajte

zaposlenike koji su izašli iz okvira. Uključite čitavu organizaciju u rješavanje

izazova.

Did this answer your question?