71% lidera tvrdi da su zaposlenici važna podrška u provedbi strategije digitalne

transformacije. (Forbes)

Preporuke

Tehnologija je ključna za poslovni uspjeh. Provjerite sa zaposlenicima koja im je nova tehnologija potrebna za uspješno obavljanje posla i zašto.

Quick Wins ideje za akcijski plan:

Zatražite od zaposlenika da potraže open source alate koji bi im mogli olakšati rad - zajednički napravite analizu pro i kontra implementacije.

Ideje strateške inicijative:

Predložite promjene procesa i/ili tehnologija, koji bi mogli donijeti bolje poslovne

rezultate, na razini kompanije.

Jeste li pronašli odgovor?